Domácnosti

Rozsah působností a nabízených služeb pro domácnosti.

Projekty

Zajišťujeme vypracování kompletní projektové dokumentace elektro v rámci stavebního řízení a realizace staveb.

Realizace

Zajištění vlastní realizace provedení elektroinstalačních prací od jednání s dodavatelem elektrické energie, provedení elektrické přípojky až po vyhotovení Výchozí revizní zprávy a uzavření smlouvy s dodavatelem elektrické energie.

Revize elektroinstalací

Provádění výchozích, periodických, mimořádných a dílčích revizí elektroinstalací a hromosvodů dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6-61, ČSN 33 1600, ČSN 33 1390.

Revize zařízení

Provádění revizí elektrických zařízení, jako jsou přípojkové skříně, hlavní, podružné, staveništní rozvaděče, ovládací skříně, jistící skříně, atd. dle příslušných ČSN.