Zdravotnictví

Rozsah působností a nabízených služeb v oblasti zdravotnictví

Revize elektroinstalací

Provádění revizí jako jsou  revize výchozí, periodické, mimořádné a dílčí elektroinstalací místností určených pro lékařské účely dle ČSN 33 2000-7-710, dříve ČSN 33 2140.

Servis a opravy přístrojů zdravotnické techniky na základě dohody s oprávněnými zástupci výrobců těchto přístrojů pro českou republiku dle zák. 123/2000Sb ve znění zák. 343/2003Sb.

Revize přístrojů

Provádění bezpečnostně technických prohlídek na přístrojích zdravotnické techniky dle zák. 123/2000Sb v platném znění zákona 343/2003 Sb.