vítejte na stránkách Bohemia Acoustics  
 
 p  r o f i l   f i r m y

Firma Bohemia Acoustics - Šíbal Vladimír byla založena v roce 1994 a to za účelem  vývoje a  výroby reproduktorových souprav. Postupem doby se její portfolium činností  rozrůstalo o další činnosti, jako jsou opravy elektronických výrobků a zařízení, revize, opravy a instalace elektrických instalací NN a hromosvodů, servis a revize zdravotnických přístrojů, zařízení a instalací  objektů a místností pro lékařské účely. Další z činností firmy se stala poradenská činnost v rámci dodržování zákonných nařízení a postupů v rámci elektrotechnických zařízení a instalací, provádění poradenské činnosti v rámci školení zaměstnanců, kteří přicházejí do styku s elektrickým zařízením, atd.

V současnosti  firma zajišťuje kompletní
servis v oblasti přípravy, projektování, realizace a předání elektroinstalačních celků a zařízení jak pro velké firmy, společnosti, podnikatele, živnostníky ale  i pro běžné zákazníky.

Dále pak provádí a zajišťuje poradenskou činnost v oblasti elektrotechniky a elektroinstalací NN používané ve zdravotnictví včetně jejího servisu, revizí a údržby.

U smluvních zákazníků pak dohlíží nad dodržování zákonných nařízení a norem, které spadají do činností smluvního partnera a účastní se jednání s orgány Státního odborného dozoru. o  p r á v n ě n í

ŽL: Výroba rozváděčů NN a baterií, kabelů a vodičů.

ŽL: Montáž, opravy a revize vyhrazených el. zařízení

ŽL: Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Osvědčení ITI Praha: K revizím el. zařízení NN a hromosvodů

Oprávnění ITI Praha: Montáže el. zařízení dodavatelským způsobem

Oprávnění fy. Hamilton medical - Švýcarsko: Servis, opravy a revize Zdravotnických zařízení a přístrojů

Oprávnění fy. GS - elektromed - Německo: Servis, opravy a revize Zdravotnickýchzařízení a přístrojů


 z  a k á z k y

JOKEY DEUTSCHLAND Sohland, dceřinný závod JOKEY Mochov CZ: kompletní revizní a servisní činnost na veškerém strojním a elektrickém zařízení včetně budov.

Isostav, s.r.o.  Sadská, Praha - východ: kompletní revizní činnost na  elektrickém zařízení včetně  elektrických předmětů a ručního el. nářadí

První korozní, s.r.o. Praha: Provádění výchozích a periodických revizí stanic katodové ochrany, rozvodů plynu a vodovodů

MIRO interiéry Kutná Hora: Provádění periodických revizí elektroinstalací, elektrického ručního nářadíí, opravy a údrž
ba instalací NN

Nemocnice Na Františku s poliklinikou: Servis opravy a revize přístrojů zdravotnické techniky

Nemocnice Trutnov: Servis opravy a revize přístrojů zdravotnické techniky

ADC-Systems, Praha: Provádění periodických revizí instalací NN a el. ručního nářadí

Analytical, Medical Instruments, s.r.o., Praha: Provádění periodických revizí instalací NN a elektrického ručního nářadí a elektrických předmětů

LBD Nymburk: provádění periodických revizí instalací NN o
bytných budov.

Elektromontáže Kalvoda, Nymburk: provádění revizní činností na veškerých dodavatelských zakázkách firmy.

Zprostředkovatelská smlouva se SZÚ Brno o spolupráci v rámci revizní, inspekční a kontrolní činnosti na území ČR.


a mnoho dalších.